YAMATO INDUSTRY (THAILAND) CORP., LTD.

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยามาโตะ จํากัด ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ในฐานะผู้ผลิตและจัดจําหน่ายกาวน้ำในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2539 และร่วมกับ บริษัท ยามาโตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553

เราจัดแผนกงานออกเป็น 3 แผนกหลักๆ ดังนี้

แผนก Masking ดำเนินการและจัดหาวัสดุ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์

แผนก TTR ผลิตและตัดริบบอน สำหรับการพิมพ์บาร์โค้ต

แผนก Glue ผลิตสินค้าประเภทกาวน้ำ

ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม