YAMATO INDUSTRY (THAILAND) CORP., LTD.

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้งานและช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ Text ไฟล์เล็กๆที่สร้างขึ้นจาก Web Server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (Log) ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่าน ขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  3. เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
  5. เพื่อแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเพื่อจัดกิจกรรมบนเว็บไซต์ของบริษัท
  6. เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา หรือกิจกรรมที่เหมาะสม

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

ในเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภทซึ่งเรียกว่า “Session Cookies” และ “Persistent Cookies” ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากเว็บไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบ Cookie ทิ้งไปเอง ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจะขึ้นอยู่กับ “อายุ” ของ Cookie ดังกล่าว

Cookies ที่บริษัทใช้

Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในเว็บไซต์ของเรา ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้

Cookies สำคัญ

Cookies สำคัญ (Essential Cookies) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ หากไม่มี Cookies ที่สำคัญเหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ หรือคุณลักษณะบางอย่างได้

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Session Cookiesเพื่อรักษาสภาพของแอพพลิเคชั่นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
Load Balancing Cookiesเพื่อส่งทรัพยากรไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และช่วยแก้ไขปัญหาการที่เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานอย่างหนักให้เบาลงยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
User ID Cookiesเพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
Security Cookiesเพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์

Preference Cookies

Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่และปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Language Cookiesเพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้องยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
Location Cookiesที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
อุปกรณ์เคลื่อนที่หากผู้ใช้เข้าดูเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลักยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
เว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงจะมีการบันทึกเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงเพื่อจะได้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำจะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์นับแต่ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย” และเพื่อให้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
วิดีโอที่ดูล่าสุดจะมีการบันทึกวันที่และชื่อของวิดีโอที่ดูล่าสุดเพื่อจะได้เข้าใจความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
Flash Cookiesเพื่อทำให้สามารถเล่นคอนเท้นต์ที่เป็นภาพและเสียงได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
Page Historyเพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ Log File เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไขยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์

Social Plug-in Tracking Cookies

Cookies นี้จะใช้เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Facebookเพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของเฟซบุ๊ค เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
YouTubeเพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์

Analytics Cookies

Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น เช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับเว็บไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในเว็บไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Google AnalyticsGoogle Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอและการนำทางของเว็บไซต์ ทั้งนี้ Google จะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวด้วยข้อมูลทางประชากร และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้นhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing Cookies

Marketing Cookies จะใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
โฆษณาส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมายยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
วิเคราะห์ตลาดทำการวิเคราะห์ตลาดยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
การโฆษณา/ส่งเสริมการขายวัดประสิทธิภาพของโฆษณายอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์
การตรวจจับการหลอกลวงตรวจจับการปลอมแปลงการคลิก (Click Fraud)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์

วิธีจัดการกับ Cookies

แม้ว่าอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookiesโดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากเว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น  ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับการตั้งค่าแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

  • Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari for Computer PC/ Laptop
  • Chrome, Safari for iOS and android